เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  Phetch's START For Coaching

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

เมนูหลัก

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

ศธจ.เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2

สพม.เขต 10

 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

     แจ้งอีเมลเพื่อเชิญประชุมออนไลน์
               Your e-mail

----------------------------------------------------------


แจ้งบัญชีอีเมลเพื่อเชิญประชุมออนไลน์ ‎(การตอบกลับ)‎

 

 


ระบบการนิเทศติดตามและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2563

ระบบการนิเทศติดตามผ่านระบบออนไลน์    (ยังไม่เปิดระบบ)
รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 1              (ยังไม่เปิดระบบ)
ดูผลสรุปการดำเนินงาน ระยะที่ 1
รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 2              (ยังไม่เปิดระบบ)
ดูผลสรุปการดำเนินงาน ระยะที่ 2
ระบข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงาน            (ยังไม่เปิดระบบ)

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานปี 2562   ของโรงเรียนในโครงการ ฯ

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
Phetch's START For Coaching
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000     โทรศัพท์ 0-3289-3094
Created by: Somphong kesinilapan