เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  Phetch's START For Coaching

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

เมนูหลัก

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

ศธจ.เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2

สพม.เขต 10

 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามผล รูปแบบหรือกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โดยใช้นวัตกรรมการนิเทศ (Social Network) และเยี่ยมเยือน โรงเรียนแกนนำ
โครงการพัฒนานวัตกรรม Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแกนนำในจังหวัดเพชรบุรี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

Download ปฎิทิน

 
รายงานสถานการณ์ โควิด-19 อัพเดทล่าสุด

 

 

 

เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
Phetch's START For Coaching
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000     โทรศัพท์ 0-3289-3094
Created by: Somphong kesinilapan