เครื่อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี  Phetch's START For Coaching

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

เมนูหลัก

หน้าแรก

โรงเรียนในโครงการ

คณะทำงาน

ประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูล

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

รับ-ส่ง ข้อมูล

ระบบสมาชิก

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.

ศธจ.เพชรบุรี

สพป.เพชรบุรี เขต 1

สพป.เพชรบุรี เขต 2

สพม.เขต 10

 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 


Download

ปฏิทินการนิเทศ ติดตามผล รูปแบบหรือกระบวนการยกระดับคุณภาพการศึกษา   [Download ปฎิทิน]

ข้อสอบ O-NET2562 พร้อมเฉลย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วิชาภาษาไทย Download
  • วิชาภาษาอังกฤษ Download
  • วิชาคณิตศาสตร์ Download
  • วิชาวิทยาศาสตร์ Download

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • วิชาภาษาไทย Download
  • วิชาภาษาอังกฤษ Download
  • วิชาคณิตศาสตร์ Download
  • วิชาวิทยาศาสตร์ Download

โครงสร้างข้อสอบ O-NET 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เครื่อข่ายคุณภาพการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
Phetch's START For Coaching
38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ  ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000     โทรศัพท์ 0-3289-3094
Created by: Somphong kesinilapan